Київський Безпековий Форум
UA / EN

Ганна МОРОЗОВА: ХХІ століття - ера військових блоків, які базуються на цінностях?

11 травня 2012, 18:18

Починаючи з Пелепонеського союзу людство ось уже понад 25 століть з азартом грає в одну і ту ж криваву гру: дружить з одним сусідом проти іншого. Змінюються цілі і масштаби, ідеологія та діючі особи, але основний принцип залишається незмінним: укріпити захист і напад. Не можна сказати, що це добре. Не можна сказати, що це погано. Але це працює. Саме відповідно до цієї моделі живе наша цивілізація. Кожне нове століття вносить у неї свої корективи, але це скоріше косметичний, а не капітальний ремонт.

Ганна МОРОЗОВА, Студентка Національного університету «Київський політехнічний інститут»

XXI СТОЛІТТЯ: ЕРА ВІЙСЬКОВИХ БЛОКІВ ЧИ БЛОКІВ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ЦІННОСТЯХ?

Починаючи з Пелепонеського союзу людство ось уже понад 25 століть з азартом грає в одну і ту ж криваву гру: дружить з одним сусідом проти іншого. Змінюються цілі і масштаби, ідеологія та діючі особи, але основний принцип залишається незмінним: укріпити захист і напад. Не можна сказати, що це добре. Не можна сказати, що це погано. Але це працює. Саме відповідно до цієї моделі живе наша цивілізація. Кожне нове століття вносить у неї свої корективи, але це скоріше косметичний, а не капітальний ремонт.

Не можна провести чітку грань між військовим блоком та об’єднанням, що ґрунтується на ідеї гуманізму та загальнолюдських цінностей. Більше того, спільні цінності зовсім не відкидають військового блокування. Навпаки, воно вносить дещо своє в базові цінності та укріплює їх. Очевидно, дуалізм «об’єднання-антагонізм груп» необхідний як для розвитку індивідууму, так і для розвитку людства в цілому.

З давніх часів до наших днів об’єднання племен чи країн відбувалося на основі однакових цінностей: поклоніння одному богу, спільна праця, верховенство визначених принципів в управлінні, подібність цілей, прихильність до єдиних ідеалів. Але всі не можуть слідувати одним і тим самим цінностям, тому й існують об’єднання. Найбільш поширеними раніше і до сьогодні є об’єднання на основі формального релігійного світогляду. У них інтегруються мораль, правила щоденної поведінки. І, схоже на те, що так буде ще довго, оскільки «традиційні» цінності, навіть, не маючи яскраво вираженої релігійної ідеї, все одно несуть у собі відбиток тисячолітніх релігійних (чи псевдо релігійних філософських) систем.

Повинні бути єдність та боротьба. Без цього зупинився б розвиток людства. Єдиною рисою об’єднання на основі цінностей є необхідність ці цінності захищати. Власне, захищати не самі цінності, а об’єднання людей, які співпрацюють на основі спільних цінностей. Від вторгнення, розколу, роздрібнення і руйнування.

Тому військові союзи і блоки суверенних людських об’єднань, засновані на спільних цінностях (племен, держав), цілком природні. Їх потужність та гнучкість стають особливими цінностями, які додаються до тих, які з самого початку об’єднали людей.

Знамените спартанське виховання не допускало слабкості та кволості. Особлива жорстокість по відношенню до одних зі своїх громадян забезпечувала добробут інших, вирощуючи нищівної потужності армію для захисту своєї держави. Так само для захисту свого бачення людських та державних цінностей створювалися НАТО та Організація Варшавського Договору. Абсолютно різні ідеологічно, знаходячись по різні сторони барикад, ці два блоки заявляли лише про бажання стабільності та спокою на світовій арені. Результат нам відомий.

Та все ж треба відзначити і поступовий, хоча доволі повільний рух до деяких спільних цінностей. Невдача з форсованим соціалізмом в СРСР поховала і військовий блок, що захищав ці цінності. З іншої сторони, ідеї соціалізму вплинули і на суспільство Заходу та привели до більшої соціальної спрямованості економік. Альянс НАТО, створений для захисту ліберальних (не будемо вживати слово «капіталізм») цінностей, трансформувався в бік «лібералізму». Зберігаючи військову могутність, він просуває «пом’якшені» цінності, бере участь у миротворчих та гуманітарних акціях.

З падінням Східного блоку світ не став однополярним. На арену виходить фундаменталізм нарізноманітнішого прояву, мережеві терористичні структури. Оскільки єдиного центру немає, то більшого значення набуває індивідуальний захист цінностей. При цьому значення військових об’єднань не зменшується.

Порівнюючи цілі та засоби різних військових та соціальних блоків та об’єднань, не можна не дійти висновку, що наш час нічим особливим не відрізняється від інших часів. Для розвитку людини-індивідууму в суспільстві-матриці повинен бути і об’єднуючий фактор (цінності), і природний антагонізм з групами, які мають інші цінності. Тому, звичайно, військові (чи силові) блоки будуть існувати, оскільки не протирічать принципу об’єднання на основі цінностей, а вносять своє в ці цінності, консолідуючи самі цінності і людей довкола одного центру.