Київський Безпековий Форум
UA / EN

Огляд важливих подій та тенденцій в економіці України (22 жовтня – 6 листопада 2022р)

07 листопада 2022, 10:27

Подія

Двократне падіння доходів бюджету у жовтні, покриття дефіциту бюджету зовнішнім фінансуванням.

Резюме

Доходи держбюджету у жовтні скоротилися в 2,15 рази у порівнянні із вереснем. Головна причина - у жовтні Україна не отримувала грантів, зовнішнє фінансування відбувалося виключно у формі позик. Серед податкових надходжень більш за все у порівнянні із вереснем скоротилися доходи від ПДВ на вироблені в Україні товари – на 7,8 млрд. грн. (на 35,5%). Дефіцит бюджету повністю покрито за рахунок позик від міжнародних партнерів. 

Прогноз

Залежність від фінансування бюджету із зовнішніх джерел та за рахунок купівлі Нацбанком військових ОВДП зростатиме. У листопаді певною мірою підтримає доходи бюджету сплата податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал.

Стислий аналіз

За оперативними даними Державної казначейської служби у жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 72,8 млрд. грн., що у 2,15 рази менше ніж у вересні. 

Податкові надходження становили 70,6 млрд. грн. Більш за все у порівнянні із вереснем скоротилися доходи від внутрішнього ПДВ –7,8 млрд. грн. (на 35,5%). В т.ч. через те, що у жовтні був рекордний за час війни показник місячного бюджетного відшкодування ПДВ - 10,9 млрд. грн. (результат роботи експортного «зернового коридору» та завершення терміну 90 днів документальних перевірок щодо повернення ПДВ). На 20% впали надходження від акцизного податку. Надходження від податку на прибуток підприємств у жовтні були на 1,8 млрд. грн. (на 129%) більшими, ніж у вересні. 

Доходи покривають витрати бюджету на 40%. Дефіцит держбюджету у жовтні становив 145 млрд. грн. Дефіцит бюджету у жовтні повністю профінансований за рахунок зовнішньої допомоги, яка надійшла у сумі 146,4 млрд. грн. У жовтні зовнішнє фінансування відбувалося виключно у формі позик (гранти, на відміну від позик, зараховуються в дохідну частину бюджету). 

Подія

Затвердження держбюджету на 2023р. 

Резюме

Верховна Рада 3 листопада прийняла держбюджет на 2023р. Наступного року очікується суттєво нижче зростання ВВП ніж передбачалося в проєкті бюджету, підготовленому до першого читання (3,2% проти 4,6%) та суттєве (на 266%) збільшення коштів, які надійдуть до бюджету в якості перерахування доходів НБУ. Реальна зарплата у 2023р. має зрости на 1,4%. Середній на 2023р. курс, закладений в держбюджет – 42,2 грн/дол.

Прогноз

Затверджений держбюджет та ключові макропоказники на 2023р. побудовані на більш реалістичних припущеннях та сценаріях, ніж в проєкті бюджету до першого читання. З урахуванням запланованого дефіциту бюджету на рівні 20,6% ВВП визначальною буде фінансова підтримка з боку іноземних партнерів. Їх підтримка також дасть змогу НБУ утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, забезпечувати макрофінансову стабільність. 

Стислий аналіз

У держбюджет на 2023р. внесені незначні зміни щодо дефіциту бюджету в порівнянні із проєктом. Дефіцит збільшений на 16,7 млрд. грн., або до 20,6% ВВП - проти 20% у проєкті бюджету. Додатковий дефіцит заплановано повністю покрити за рахунок збільшення зовнішніх запозичень та допомоги. 

У 2023р. ВВП має становити 6,279 трлн. грн, зростання на 3,2% (проєкт бюджету передбачав зростання ВВП на 4,6%). Використано більш консервативний сценарій через високі безпекові ризики, складнощі із експортною логістикою щодо продукції ГМК, стриману динаміку відновлення споживчого попиту.

Порівняно з першим читанням найбільше зростання доходів бюджету планується за рахунок коштів, які перераховуються Національним банком - 71 млрд. грн. (на 51,6 млрд. грн. або на 266% більше, ніж у проєкті бюджету). Збільшення відбулось через те, що Нацбанк надав оновлений розрахунок. 

У бюджеті на національну безпеку та оборону передбачено 1,141 трлн. грн. або 18,2% ВВП

Прогноз індексу споживчих цін (ІСЦ) у 2023р. покращено - ІСЦ становитиме 28,4% (згідно проєкту бюджету - 30,6%). Використано більш консервативний підхід, з огляду на нижчі темпи відновлення економіки. 

Середньомісячна заробітна плата у 2023р. складе 18261 грн. Враховуючі очікувану інфляцію, реальна середня зарплата в 2023р. зросте на 1,4%.

Більш оптимістичні очікування фінансової підтримки від міжнародних донорів обумовили більш міцний обмінний курс гривні до долара у 2023р. - 45,8 грн/дол. на кінець періоду (в проєкті бюджету до першого читання - 50 грн/дол.). Середній на 2023р. курс, закладений в держбюджеті – 42,2 грн/дол.

Подія

Погіршення очікувань українського бізнесу.

Резюме

Опубліковане 1 листопада опитування Нацбанку продемонструвало негативні очікування підприємств усіх видів діяльності.

Прогноз

Негативний вплив війни на пропозицію товарів, логістичні проблеми, особливо в металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці, та зниження реальних доходів населення продовжуватимуть стримувати відновлення економіки України.

Стислий аналіз

Згідно з результатами опитування підприємств, проведеним НБУ, за жовтень бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності. Після відновлення опитувань у червні індекс очікувань ділової активності поступово покращувався впродовж ІІІ кварталу - зріс на 4,8 відсоткових пункти до 46,1 у вересні. Проте в жовтні свої очікування погіршили підприємства усіх без виключення видів діяльності - промисловість, будівництво, торгівля, послуги (індекс впав до 44,9). Погіршення безпекової ситуації призвело до втрат виробничих та енергетичних потужностей, зменшення обсягів нових замовлень на продукцію й обсягів наданих послуг. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, продовжують очікувати скорочення чисельності працівників. Це вимагає від уряду більш активної участі в питаннях зайнятості.