Київський Безпековий Форум
UA / EN

Аркадій МОШЕС

Директор, Дослідницька програма із східного сусідства ЄС та Росії, Фінський інститут міжнародних відносин

У 1983-88 рр. пан Мошес закінчив Московський державний університет, Історич- ний факультет.

Темою наукової роботи п. Мошеса на отримання ступеня Ph.D була зовнішня і безпекова політика Великобританії у 1980-х рр., підготовлена в Інституті Європи, Академії наук СРСР; наукова робота захищена у 1992 р.

У 1992 р. Аркадій працював дослідником в Інституті Європи (відділ військово-по- літичних студій, департамент європейської політики), і у 1996 р. – керівником від- ділу європейської безпеки і контролю над озброєннями в Інституті Європи. У 1999 р. пан Мошес обійняв посаду керівника відділу безпеки країн Центрально-Східної Європи та країн Балтійського регіону в Інституті Європи, і у 2002 р. – старшого на- укового співробітника і директора російських та європейських програм Фінсько- го інституту міжнародних відносин (FIIA). У 2007 р. пан Мошес працював Дирек- тором дослідницької програми «Росія в регіональному і глобальному контексті», FIIA і з 2008 р. – науковим співробітником програми «Росія та Євразія» в «Chatham House». З 2001 р. Аркадій Мошес є директором дослідницької програми із східно- го сусідства ЄС та Росії, FIIA.

Сфери досліджень А. Мошеса: російсько-європейські відносини, політика Ро- сії стосовно західної частини СНД та країн Балтії, внутрішня і зовнішня політика України та Білорусі.