Київський Безпековий Форум
UA / EN

Франц ТЕННЕС

Заступник голови Комітету у закордонних справах Бундестагу, Німеччина

З 1978 р. Франц Теннес є членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і з 1986 до 1992 рр. – головою краєвого осередку партії у Штормарні.

Впродовж 1986 – 1994 рр. він був членом Штормарнської районної ради, а з 1990 до 1994 рр. – заступником районного канцлера Штормарнської ради.

У 1992 – 1994 рр – голова місцевого відділенні СДПН у Аммерсбеку, з 1994 р. – член Німецького Бундестагу.

З 1997 до 1999 рр. пан Теннес був заступником го- лови відділення партії СДПН у землі Шлезвіг-Гольштейн, а з 1998 р. – членом де- легації Німецького Бундестагу на Парламентській конференції країн Балтійського моря (BSPC).

Впродовж 1998 – 2000 рр. пан Теннес обіймав посаду заступника керівника з соціальної політики парламентської групи СДПН, і з 1998 по 2002 рр. – посаду голови німецько-скандинавської парламентської групи з розвитку друж- ніх відносин Німецького Бундестагу.

У квітні 1999 – квітні 2003 рр. Франц Теннес був головою осередку СДПН землі Шлезвіг-Гольштейн; членом програмного комітету Виконавчого комітету СДПН.

У листопаді 2000 – січні 2001 пан Теннес був спікером з соціальної політики парла- ментської групи СДПН і з листопада 2000 до жовтня 2002 рр. членом виконавчого комітету парламентської групи СДПН в Бундестазі.

У лютому 2001 – жовтні 2002 рр. він був заступником керівника парламентської групи СДПН, а з 2002 р. – головою делегації Німецького Бундестагу на BSPC. Впро- довж січня 2003 р. – березня 2006 рр. Франц Теннес – заступник голови німецько- скандинавської парламентської групи Німецького Бундестагу з розвитку дружби та добросусідства, а з жовтня 2002 до листопада 2005 рр. – парламентський дер- жавний секретар у Федеральному Міністерстві охорони здоров’я і соціальної без- пеки.

У листопаді 2005 – листопаді 2009 рр. пан Теннес працював парламентським державним секретарем у Федеральному Міністерстві праці і соціальних справ, а з березня 2006 р. – головою німецько-скандинавської парламентської групи Ні- мецького Бундестагу з розвитку дружніх відносин.

З серпня 2006 р. пан Теннес є членом Постійного комітету BSPC. З грудня 2006 до серпня 2007 рр. – голова По- стійного комітету BSPC і з жовтня 2007 до вересня 2009 р. – голова робочої групи BSPC з питань праці та соціального добробуту. З лютого 2014 р. Франц Теннес є членом делегації Німецького Бундестагу в Парла- ментській Асамблеї ОБСЄ, заступником делегата із закордонних справ парламент- ської групи СДПН, заступником голови Комітету у закордонних справ.